Nowy, wielki wóz

Od października lubartowska straż pożarna na zdarzenia jeździ nowym, uterenowionym samochodem ratowniczo – gaśniczym. Kosztował około 630 tysięcy złotych. – Pieniądze na zakup samochodu w większości pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – informuje Paweł Krupa, rzecznik lubartowskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. – W kosztach partycypowało Starostwo Powiatowe, gminy z terenu powiatu oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Jest to auto tzw. pierwszego wyjazdu, wyposażone w sprzęt przydatny przy różnych rodzajach zdarzeń, w tym skażeń chemicznych. KW