O dostępie do informacji publicznej

10 kwietnia w Urzędzie Miasta Lubartów zorganizowano spotkanie z Szymonem Osowskim z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Organizatorem było Stowarzyszenie Miasto Obywatelskie Lubartów, a tematem dostęp do informacji publicznej. Organizatorki Elżbieta Wąs i Anna Gryta zapraszały do ratusza przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych i kandydatów na radnych oraz mieszkańców miasta, którzy korzystają z informacji publicznej, a mają problemy z jej pozyskaniem. Jednak spotkanie nie cieszyło się zainteresowaniem, przybyło zaledwie kilka osób.

To, z czym mamy problem w Polsce, to dostep do informacji publicznej. Teoretycznie wszystko jest jawne. Ograniczenie powinno dotykać tych elementów, które dotyczą prywatności – mówił Szymon Osowski.

Wskazywał on, co jest informacją publiczną. Mówił o wyrokach sądowych, rejestrach umów, decyzjach administracyjnych, fakturach. Podczas spotkania padały pytania m.in. o to, jakie treści mają być zamieszczane z Biuletynie Informacji Publicznej, o protokoły z konsultacji społecznych czy informacje związane z powstawaniem centrum usług wspólnych.

SN