O gazie łupkowym w powiecie lubartowskim

Na jakim etapie jest proces poszukiwania gazu łupkowego w naszym powiecie? Czy mieszkańcy miejscowości, na terenie których  wykonuje się odwierty, muszą się obawiać negatywnych skutków z tym związanych? Na te między innymi pytania można było znaleźć odpowiedzi podczas seminarium zorganizowanego przez firmę Orlen Upstream.

DSC_7955 Eksperci, samorządowcy, mieszkańcy miejscowości, w których poszukuje się złóż gazu łupkowego, wzięli udział w konferencji w Starostwie Powiatowym w Lubartowie. I my tam byliśmy, aby później móc naświetlić naszym Czytelnikom skomplikowany, ale ciekawy proces poszukiwań, rozpoznania i wydobycia gazu ziemnego.

Co wykonano w Berejowie?

W oparciu o koncesję dotyczącą Lubartowa firma szukała łupków między innymi w Berejowie (gmina Niedźwiada).

Już od 2008 roku analizowaliśmy archiwalne dane geologiczne i na tej podstawie zaprojektowaliśmy badania sejsmiczne, które wykonano w Berejowie w 2010 i 2011 roku –mówił podczas seminarium w Lubartowie dr Bartłomiej Biskup z Orlen Upstream.

berejów1W 2011 roku w Berejowie powstał plac wiertniczy. Na przełomie grudnia i stycznia 2012 roku wykonano pierwszy odwiert pionowy. Zostały pobrane próbki skał, tzw. „rdzenie”. Ich analizy dokonywali eksperci również zagraniczni. Okazały się one na tyle zadowalające, że jesienią 2012 roku Orlen ponownie pojawił się w Berejowie, by wykonać otwór horyzontalny, czyli poziomy.

Co dalej?

W tej chwili jesteśmy na etapie projektowania zabiegu szczelinowania hydraulicznego. Budujemy też zbiorniki, które pozwolą na zgromadzenie odpowiedniej ilości wody do szczelinowania – informuje dr Biskup. Zabieg szczelinowania firma planuje wykonać pod koniec października bieżącego roku.

Na czym polega szczelinowanie?

Szczelinowanie hydrauliczne pozwala na uwalnianie gazu ze skał, poprzez wpompowanie do nich  płynu składającego się z wody z piaskiem, z niewielkim dodatkiem substancji chemicznych. Jak zapewnili specjaliści, jego skład nie pozostawia uszczerbku na jakości wód gruntowych. W efekcie szczelinowania gaz przepływa do otworu wiertniczego, a następnie na powierzchnię ziemi.

Test

Potem Orlen oceni przepływ gazu ze złoża do odwiertu poprzez wykonanie testu produkcyjnego. Wydobywający się w tym czasie na powierzchnię ziemi gaz jest zazwyczaj bezpiecznie spalany. Po tej fazie inwestor podejmuje ostateczną decyzję o przemysłowej eksploatacji złoża. Jeśli uzyska koncesję wydobywczą, może zacząć przygotowywać infrastrukturę umożliwiającą wydobycie surowca i jego dostarczenie na rynek. Ten etap to budowa kopalni, zbiorników gazu, sieci gazociągów. Jak zapewniał Orlen podczas spotkania w starostwie, wydobycie gazu odbywa się bez wpływu na otoczenie, a zajmowany obszar wiertniczy zmniejsza się z kilku hektarów do kilkunastu metrów kwadratowych.

Orlen w Nowym Uścimowie

 Na wczesnym etapie są prace poszukiwawcze gazu łupkowego w Nowym Uścimowie . W czerwcu 2013 roku firma Orlen zakończyła tam pierwsze prace wiertnicze.

Próbki materiałów skalnych zostały przesłane do analizy. Czekamy na wyniki  – informował dr Biskup.

Specjaliści podczas seminarium w Lubartowie niejednokrotnie podkreślali, że potrzeba jeszcze kilku lat, aby ocenić potencjał naszego regionu jeśli chodzi o możliwości i opłacalność wydobycia gazu łupkowego na skalę przemysłową.

Obok zainteresowanych tematem naukowców, samorządowców i mediów, w spotkaniu uczestniczyli protestujący przeciwko odwiertom przedstawiciele mieszkańców Żurawlowa (zamojskie). Interesowała ich między innymi kwestia wysiedleń i wywłaszczenia gruntów w przypadku, jeśli zostanie podjęta decyzja o wydobyciu. Orlen zapewnił, że takich sytuacji nie przewiduje.

<KW>

DSC_7964 DSC_7949