O leśnictwie w II LO

24 listopada w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubarowie miało miejsce spotkanie z leśniczym Pawłem Piekarczykiem, zajmującym się edukacją i turystyką w Nadleśnictwie Lubartów.

Podczas spotkania zorganizowanego przez nauczycielkę geografii Katarzynę Płaszczewską uczniowie wysłuchali informacji na temat Nadleśnictwa Lubartów. Zajmuje ono powierzchnię prawie 15000 ha i położone jest na terenie 4 powiatów. W jego skład wchodzi dziesięć leśnictw, dwa ośrodki hodowli zwierzyny oraz szkółka gospodarcza. Leśniczy podczas prezentacji przedstawił także obecny stan zalesienia w Polsce. Wbrew pozorom, lasy w naszym kraju są w dobrym stanie.

Następnie młodzież dowiedziała się, na czym polega praca leśniczego. Wykład uzupełnił film, który wzbudził wielkie zainteresowanie uczniów. Zostały w nim ujęte niesamowite fotografie przedstawiające piękno lasu, dlatego kolejnym tematem rozmów były ścieżki w naszej okolicy. Następny kilkuminutowy film pokazał inne atrakcje przyrodnicze i historyczne związane z naszym powiatem. Widoki zapierały dech w piersiach. Po chwilach zachwytu nastapił powrót do smutnej rzeczywistości, czyli poruszony został temat największych wrogów drzew – korników. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego niektóre drzewa są ścinane, jakie pułapki są stosowane w celu ochrony drzewostanu, leśniczy przybliżył również sytuację związaną z wycinką drzew w największej puszczy Polski – Puszczy Białowieskiej. Uczniowie dowiedzieli się wielu wiadomości na temat licznych zadań i obowiązków pracowników nadleśnictwa, a także zostali poinformowani o zasadach prowadzenia gospodarki leśnej. Młodzież została zachęcona do odwiedzenia pięknego Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Kozie Góry oraz do udziału w biegach organizowanych na ich terenie.

Pod koniec spotkania słuchacze otrzymali wspaniałe upominki, m.in. mapę Nadleśnictwa Lubartowskiego z oznaczonymi zabytkami i interesującymi obiektami.

II LO
3-154-115-106-8

1a-6