O Lubelskie dbają i baterie zbierają

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie wzięła udział w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego, pt. „O LUBELSKIE DBAMY! BATERIE ZBIERAMY 2014”. Konkurs ogłoszony był w ramach publicznej kampanii edukacyjnej, upowszechniającej postępowanie ze zużytymi bateriami przenośnymi i akumulatorami. Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły gimnazjalne. Szkoła musiała zebrać jak największą liczbę kilogramów baterii w przeliczeniu na 1 ucznia. W każdej kategorii przewidziano nagrody rzeczowe dla szkoły: I miejsce – 3 500,00 zł; II miejsce – 3 200,00 zł; III miejsce – 2 000,00 zł; 7 wyróżnień – 300,00 zł.

Czwórka” otrzymała jedno z siedmiu wyróżnień na 100 szkół podstawowych, biorących udział w konkursie. Najwięcej baterii zebrali uczniowie: Anna Wiśniewska z klasy II b: 20 kg, Amelia Rodak z klasy „0”: 10 kg, Wiktoria Wągrodna z klasy III b: 9,20 kg, Kobyłka Martyna z klasy I b: 6,10 kg i Aleksandra Kubik z klasy VIa: 5,10 kg.

 

index