O planach edukacyjno-zawodowych w II LO

W jaki sposób wybrać i zaplanować swoją drogę edukacyjno-zawodową? Takie pytania zadaje sobie każdy młody człowiek kończący szkołę ponadpodstawową. Decyzja w sprawie wyboru zawodu jest zadaniem trudnym, bowiem pociąga za sobą wiele poważnych konsekwencji.

Dlatego w klasie III i IV w ramach zajęć z doradztwa zawodowego  podejmowane są tematy dotyczące potencjału osobowościowego uczniów:  mocnych i słabych strony. Uczniowie dokonują analizy swojego profilu osobowości  zawodowej, temperamentu. Uzyskują  informacje na temat studiowania na  uczelniach polskich i niektórych zagranicznych, zapoznają się z zasadami rekrutacji na studia i specyfiką studiowania.

Na  ostatnie zajęcia z doradztwa zawodowego zostały zaproszone specjalistki z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie. Panie Anna Najda i Małgorzata Matyjaszczyk zapoznały uczniów z ofertami rynku pracy w powiecie lubartowskim . Zasugerowały, w jakich kierunkach warto planować swoją  drogę zawodową. Przedstawiły młodzieży propozycje kursów kwalifikacyjnych, szkoleń oraz staży proponowanych przez PUP. Specjalistki poinformowały, w jaki sposób uzupełnić niezbędną dokumentację .Informacje , które zostały przedstawione, pokazały uczniom, jak zmienia się rynek pracy i jakie stawia oczekiwania oraz jakie daje możliwości rozwoju.

Mamy nadzieję, iż nabyta wiedza i umiejętności pomogą uczniom w wyborze właściwej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

II LO