O sortowni, azbeście i składowiskach śmieci

Akcję informacyjną na temat budowy nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacji nieczynnych składowisk oraz usuwania azbestu, rozpoczął Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. W poniedziałek 17 września zorganizował konferencję prasową w budynku Urzędu Miasta Lubartów.

Przypomnijmy, że projekt ZKGZL uzyskał wsparcie Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Całkowite koszty projektu wynoszą ponad 15 mln franków szwajcarskich, co stanowi równowartość ponad 44 mln zł. Szwajcarzy dofinansują Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 76,22 procentach. Natomiast dofinansowanie pozostałych działań (np. rekultywacja składowisk, utylizacja azbestu, kampania informacyjna) w ramach szwajcarskiej pomocy finansowej pokryje 85 procent całkowitych kosztów.

Pozostały wkład własny zapewnią gminy członkowskie ZKGZL. A związek obejmuje aktualnie 6 gmin: Gmina Miasto Lubartów, Gmina Lubartów, Miasto i Gmina Ostrów Lubelski, Gmina Niedźwiada, Gmina Ostrówek oraz Gmina Serniki, która dołączyła niedawno do Związku.

Trudny problem – nowoczesne rozwiązania

Do końca 2016 roku ZKGZL ma zamiar oddać do użytku sprawnie działający Zakład Zagospodarowania Odpadów w Rokitnie, umożliwiający kompleksowe zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na terenie sześciu gmin należących do Związku.

Trudny problem, mający związek ze zmianą obowiązującego prawa, w sposób rewolucyjny zmusi nas do podejmowania działań w zakresie gospodarki odpadami – mówił podczas konferencji prasowej Janusz Bodziacki, burmistrz Lubartowa, przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. – Przedsięwzięcie jest bardzo duże, dlatego ponad 70 – procentowe wsparcie z programu szwajcarskiego pomoże nam ten problem rozwiązać.

W realizacji przedsięwzięcia ma pomóc kampania informacyjna. – Nie wyobrażam sobie, żeby tak duży, wielozadaniowy projekt mógł być realizowany bez przeprowadzenia szerokiej kampanii medialnej – mówił Radosław Szumiec, zastępca burmistrza Miasta Lubartów, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Lubartowskiej. – Zadanie, które już rozpoczęliśmy, czyli rekultywacja składowisk, wymaga dotarcia z informacją do mieszkańców gmin: co się dzieje w ich otoczeniu, jakie korzyści dla środowiska pozostaną w gminie, co zrobić, aby tych korzyści nie zaprzepaścić.

Co będzie na terenie ZZO?

Do tej pory docierają do nas słuchy, że będzie tam spalarnia i będziemy tam przetwarzać jakieś odpady niebezpiecznie. Chcę podkreślić, że na terenie Zakładu nie będziemy składować odpadów niebezpiecznych oraz nie będzie tam żadnej spalarni – powiedział na konferencji Krzysztof Grzegorczyk z biura ZKGZL.

Zakład będzie się znajdował tuż przy nieczynnej już niecce składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie. Na ternie ZZO będzie sortownia odpadów komunalnych wraz z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego, instalacja fermentacji odpadów organicznych, punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych, przerobu materiałów budowlanych oraz punkt tymczasowego składowania odpadów niebezpiecznych. Związek planuje zakup dwóch śmieciarek, tak zwanego kontenerowca, pojemników do wywozu odpadów komunalnych i samochodu do wywozu odpadów niebezpiecznych.

Zdejmiesz azbest, dostaniesz kredyt preferencyjny

Wnioski dotyczące rozbiórki azbestu z pokryć dachowych, będzie można pobrać ze strony internetowej lub w siedzibie związku – łącznie z informacją, jak należy te wnioski wypełniać.

Po wypełnieniu zostaną przez nas zweryfikowane pod względem formalnym – np. czy wszystkie dane zostały tam wpisane – mówi Marian Olesiejuk, dyrektor biura Związku. – Następnie pracownik Związku dokona wizji lokalnej i wniosek zostanie skierowany do realizacji.

Czyli trafi do wykonawcy. Ten zgłosi się do wnioskodawcy i wspólnie ustalą termin i czas demontażu pokrycia.

W ramach projektu Związek zamierza zutylizować 30 procent spośród 17,600 ton azbestu znajdującego się na terenie gmin wchodzących w skład związku. Czy aż taka liczba mieszkańców jest zainteresowana demontażem eternitu ze swoich dachów?

Wiele osób zgłaszało się do nas i wyrażało zainteresowanie tym działaniem. Jesteśmy pełni obaw, czy w kryzysie wystarczy ludziom pieniędzy na nowe pokrycia dachowe – mówił Marian Olesiejuk.

Mamy listy intencyjne z banków, które udzielą preferencyjnych kredytów z rekomendacji Związku. Jeśli ktoś zgłosi się, musi mieć oczywiście zdolność kredytową, natomiast kredyt będzie preferencyjny w stosunku do normalnego kredytu.

Demontażem będą się zajmowały firmy wyłonione w przetargu. – Z doświadczenia tych, którzy zajmowali się utylizacją eternitu przez ostatnie lata wiemy, że temat nie jest łatwy, bo rzeczywiście barierą są środki potrzebne na nowe pokrycia dachowe – powiedział burmistrz Janusz Bodziacki, dodając, że projekt wpisuje się w ogólnopolski Program usuwania azbestu do 2032 r.

 

Pod adresem zwiazekgmin.lubartow.pl/projekt – dostępne są wszystkie informacje dotyczące usuwania azbestu. 27 września ZKGZL zorganizuje konferencję dla władz samorządowych. Od tego momentu zacznie się też przyjmowanie wniosków. Informacji udzielą też pracownicy biura pod nr tel: 81 854 36 15.

Rekultywacja składowisk

Cel rekultywacji to zabezpieczanie wysypisk przed ich negatywnym wpływem na środowisko.

Na terenie związku istnieją 4 składowiska: w Niedźwiadzie, Luszawie Kolonii, Kolechowicach

oraz w Nowodworze. To ostatnie ciągle funkcjonuje, a na jego teren wywożone są odpady z Lubartowa i pozostałych gmin członkowskich ZKGZL. Rozstrzygnięto już przetarg na rekultywację składowiska śmieci w miejscowości Luszawa Kolonia (gm. Ostrówek). Będzie ona polegała na wyrównaniu terenu, obsypania go warstwą ziemi, a następnie warstwą glebotwórczą, która pozwoli na obsianie składowiska roślinami zielonymi. Całość zabezpieczona jest monitoringiem, urządzeniami, które mierzą m.in. osiadanie bryły składowiska.

Aleksandra Jędryszka