O strategii miasta z przedsiębiorcami – zaproszenie na spotkanie

Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik, serdecznie zaprasza przedsiębiorców z terenu miasta Lubartów na spotkanie dotyczące kierunków rozwoju naszego miasta. Wspólna dyskusja pozwoli poznać pomysły i wskazać obszary ważne w kontekście opracowania Strategii Rozwoju Miasta Lubartów do 2035 roku.

TERMIN: Poniedziałek 6 września o godzinie 16.00

MIEJSCE: Urząd Miasta Lubartów, sala nr 10

Program spotkania obejmuje:

  • Omówienie zasad i metodologii opracowania Strategii Rozwoju Miasta Lubartów
    do 2035 roku.
  • Przedstawienie i omówienie wyników opracowanej diagnozy społeczno-gospodarczej w obszarze tematycznym spotkania.
  • Dyskusję nad wizją strategicznego rozwoju Miasta Lubartów, określenie niezbędnych działań i przedsięwzięć służących podniesieniu jakości życia mieszkańców
    i przedsiębiorców Miasta Lubartów w okresie nowej strategii 2021 – 2035.