O tolerancji w RCEZ

„Tolerancyjnym należy wytyczyć granice tego, czego nie wolno tolerować” – to motto przyświecało uroczystości zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Z tej okazji wychowankowie bursy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie przygotowali występy artystyczne: wokalistów, recytatorów i aktorów scenicznych poświęcone tematyce tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka. Punktem kulminacyjnym spotkania była inscenizacja „Szuflady”, spektaklu stawiającego na afisz wyrozumiałość i tolerancję wbrew utartym schematom i krzywdzącemu „szufladkowaniu” ludzi. Młodzież bardzo chętnie włączyła się w przygotowanie uroczystości.

Za przygotowanie przedstawienia odpowiedzialne były wychowawczynie bursy: Monika Smolarz oraz Magdalena Sych.

RCEZ Lubartów