O wsparciu dla obywateli Ukrainy

Firma Roto Okna Dachowe jest pomysłodawcą, sponsorem i współwykonawcą projektu edukacyjnego, którego celem jest zorganizowanie lekcji nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy.

Roto stale bierze aktywny udział w lokalnych przedsięwzięciach oraz wspiera działające na terenie miasta i sąsiadujących gmin jednostki i instytucje publiczne. Nie inaczej było, gdy doszło do wybuchu wojny na Ukrainie. W pierwszych dniach została zorganizowana zbiórka żywności i najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców uciekających do naszego kraju. Jednak na tym pomoc się nie skończyła.   Mieszkańcy Lubartowa o realizacji projektu mogli dowiedzieć się przy okazji corocznie organizowanej imprezy jaką jest Annowanie. 

 – Wybuch wojny zagranicą był dla nas wszystkich trudnym wydarzeniem. Przebywali tam nasi partnerzy. Od razu wiedzieliśmy, że chcemy wesprzeć w jakiś sposób obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do naszego kraju. Bardzo ważne było dla nas, aby była to mądra pomoc, która w realny sposób przyczyni się do wsparcia osób uciekających przed wojną. Wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta i Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz naszymi pracownikami zastanowiliśmy się, co moglibyśmy wspólnie zrobić. W wyniku tej współpracy narodził się projekt, w ramach którego 73 obywateli Ukrainy, mieszkający w Lubartowie i okolicach, przez 3 miesiące ma zapewnioną naukę języka polskiego – mówi Tomasz Miroń, członek zarządu Roto Okna Dachowe.

Wraz z początkiem lipca ruszyły pierwsze zajęcia z języka polskiego dla obywateli Ukrainy. W tej grupie znajdują się osoby dorosłe, jak również dzieci. W sumie zostało utworzonych 9 grup językowych. Wybór uczestników kursu nie był przypadkowy. Są to osoby, które chcą zostać w Polsce, pracować oraz kontynuować naukę w naszym kraju. Znajomość języka polskiego pomoże w szybszej adaptacji, a także pozwoli na podjęcie pracy i pełnoprawne funkcjonowanie w polskiej rzeczywistości. Projekt w całości został sfinansowany przez Roto Okna Dachowe. Uczestnicy mają zapewnione wszystkie potrzebne materiały do nauki. Zajęcia są bardzo dobrze odbierane wśród kursantów, a frekwencja jest bardzo wysoka. Dużym zaangażowaniem w pomoc przy realizacji projektu wykazał się zastępca burmistrza Lubartowa Tadeusz Małyska. Równolegle, dzięki zaangażowaniu Artura Kuśmierzaka, koordynatora ds. pomocy Ukrainie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie podpisał porozumienie z  Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej na projekt pomocowy.  W ramach podpisanego porozumienia MOPS przyjął już 174 wnioski na pomoc psychologiczną, usługi asystenckie, pomoc socjalno-bytową oraz naukę języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy.

opr. Red.