Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

img_0565 img_0603-kopia21 listopada w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizowano Wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego.

To wielkie święto całego środowiska pomocy społecznej. Jest ono formą wyróżnienia –wśród innych zawodów – pracowników pomocy społecznej, dostrzeżenia ich roli i znaczenia dla społeczeństwa. Wykonujecie państwo trudną pracę, która wymaga zaangażowania, determinacji i wytrwałości – podkreślił w swoim wystąpieniu wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

W obchodach wzięli udział pracownicy ośrodków pomocy społecznej i pracownicy socjalni z całego województwa. Kilkudziesięciu osobom wojewoda wręczył odznaczenia, a także dyplomy uznania, m.in. pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. Złoty medal za Długoletnią Służbę otrzymały: Halina Stanisławska – Z-ca Dyrektora ds. pomocy środowiskowej, Krystyna Wachowiec – Główna księgowa, Grażyna Wrotkowska – Starszy pracownik socjalny, Monika Grymuza – Inspektor. Srebrny medal otrzymały: Edyta Unkiewicz – Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Małgorzata Strukowicz – Straszy pracownik socjalny.

[mops]