Obóz integracyjny uczniów II LO

Ponad 300 osób na jednym obozie, wspólne zabawy, konkursy, zadania, dyskoteka – to wyzwanie, którego podjęło się II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie. Szkoła tradycyjnie, już po raz trzynasty, na początku września zorganizowała obóz integracyjno-adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych.

W dniach 6 -7 września nad Jeziorem Bialskim najmłodsi uczniowie II LO integrowali się ze swoimi rówieśnikami, wychowawcami i innymi przedstawicielami grona pedagogicznego. Konkurencje dla wszystkich zostały przygotowane przez nauczycieli – Justynę Świderską-Niedobit oraz Konrada Pciana. Pierwszy blok zadań miał na celu lepsze poznanie uczniów w obrębie własnej klasy oraz kształtował umiejętność współpracy z wychowawcą. Młodzież wymyślała hasła, przygotowywała logo klasy, tworzyła portret wychowawcy, tańczyła, ale także typowała swojego przedstawiciela na króla całego obozu. W wyniku żartobliwych wyborów został nim okrzyknięty uczeń klasy I b. Godziny popołudniowe wypełniła integracja międzyoddziałowa. Grupy złożone z przedstawicieli różnych klas sprostały kolejnym zadaniom. Uczniowie śpiewali piosenki, wykonywali liczne zadania ruchowe, zamienili się w „lustra” swoich opiekunów. Wyjątkowych wrażeń dostarczył niezapomniany „Taniec z gwiazdami II LO”. Wieczorem na uczestników obozu czekała zasłużona nagroda – dyskoteka, przygotowana przez starszych kolegów i Marcina Świderka.

Trud zorganizowania obozu integracyjnego po raz kolejny został doceniony przez klasy pierwsze. Taka forma współpracy społeczności szkolnej w obecności wychowawców, pedagoga, psychologa przynosi niezwykle ważne efekty wychowawcze, daje radość, rodzi nowe znajomości. Mamy nadzieję, że pierwszoklasiści zostali zmotywowani do nauki i działania na następne miesiące, a nawet lata pobytu w II LO.

AO

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC