Od 1 marca taniej za odpady w Lubartowie

Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej obniżyło opłatę za odpady dla mieszkańców Lubartowa. Pierwsza zniżka dotyczy osób kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych. O złotówkę mniej od osoby za miesiąc zapłacą mieszkańcy budynków wielolokalowych.

Jak podaje Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, zwolnienie z części opłaty za odpady właścicieli domów jednorodzinnych w Lubartowie, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym od 1 marca 2024 roku wyniesie: 4 zł miesięcznie od mieszkańca.

Zmienia się także wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi na terenie Miasta Lubartów. Opłata ta wyniesie:

– 17,70 zł miesięcznie od mieszkańca, gdy na nieruchomości zamieszkuje nie więcej niż 5 osób;

16,70 zł miesięcznie od mieszkańca, gdy na  nieruchomości zamieszkuje 6 lub więcej osób.

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli oświadczenie o kompostowaniu bioodpadów w przydomowych kompostownikach nie składają nowej deklaracji.

CI, którzy chcą uzyskać ulgę z racji kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach, muszą założyć kompostownik, a następnie zgłosić fakt jego posiadania i kompostowania w nim bioodpadów w Biurze Związku poprzez złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z oświadczeniem o kompostowaniu.

Kompostowanie bioodpadów może być prowadzone w pryzmach lub kompostownikach znajdujących się w miejscach zacienionych oraz osłoniętych przed wiatrem, w kompostownikach zapewniających przewietrzanie kompostu oraz w pryzmach, w których przygotowane zostało odpowiednio nieprzepuszczalne podłoże.

Wielkość kompostownika powinna być dostosowana do ilości gromadzonych tam bioodpadów.

W kompostownikach kompostujemy bioodpady typu: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, roślinne resztki kuchenne, fusy po kawie i herbacie.

Po zadeklarowaniu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku, właściciel nieruchomości nie wystawia bioodpadów do odbioru przed posesję.

(kw)