Od 30 listopada nauka stacjonarna w szkołach sportowych i prowadzących kształcenie zawodowe

Ministerstwo Edukacji poinformowało, że po świętach dzieci nie wrócą do szkolnych ławek. Nauka zdalna ma do 3 stycznia 2021 r. Są pewne wyjątki. Od 30 listopada będzie można prowadzić zajęcia sportowe w wybranych szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

 

Rozporządzenie w tej sprawie podpisane zostało 24 listopada przez ministra edukacji nauki. Premier Morawiecki już wcześniej zapowiedział, że szkoły będą zamknięte do 23-24 grudnia, a ferie skumulowane w jednym okresie od początku stycznia. Przerwa edukacyjna w szkołach będzie od 4 do 17 stycznia dla wszystkich.

Decyzją rządu od 30 listopada mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.