Oddaj głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego – apel burmistrza

Szanowni Mieszkańcy!

Polska od 15 lat należy do Unii Europejskiej. Krajem członkowskim staliśmy się 1 maja 2004 roku. Od tamtego czasu tworzymy z państwami wspólnotowymi gospodarkę i politykę Europy, jej wielki potencjał na światowej arenie. Każdy z nas stanowi część tej Wspólnoty, dlatego tak ważne jest uczestniczenie w jej życiu i korzystanie z praw obywatelskich.

W 15 – lecie przystąpienia Polski do UE przypadają także wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się już w najbliższą niedzielę 26 maja. Naszym okręgiem wyborczym jest województwo lubelskie. To od frekwencji w tych wyborach będzie zależało, ilu będziemy mieli przedstawicieli w Parlamencie Europejskim.

O tym, jak istotna dla rozwoju Polski jest obecność w Unii Europejskiej, możemy się przekonać codziennie. Miliardy złotych trafiły do naszego województwa w czasie tych 15 lat obecności naszego kraju w Unii. Dotacje z UE widać najlepiej na przykładzie zmodernizowanych dróg, zrewitalizowanych osiedli, zmodernizowanych budynków szkół, przedszkoli, bibliotek.

Warto pamiętać o tym, że Parlament Europejski to instytucja, która nie tylko decyduje o budżecie UE, ale także rozpatruje petycje złożone przez obywateli. Ponadto sprawuje nadzór demokratyczny nad pozostałymi instytucjami europejskimi.
Eurodeputowani reprezentują interesy około 500 milionów obywateli. To wszystko obrazuje, jak ważną decyzję o przedstawicielach naszego państwa w Unii Europejskiej podejmiemy podczas głosowania.

Zachęcam gorąco do korzystania z danych nam praw, do demokratycznych, świadomych wyborów. 

Oddajmy swój głos 26 maja 2019 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego!

 Burmistrz Miasta

Krzysztof Paśnik