Oddaj krew dla Ukrainy

Akcję „Oddaj krew dla Ukrainy” organizuje RCKiK Lublin oraz Klub Honorowych Krwiodawców Lewart.  Krew można oddać w Punkcie Krwiodawstwa w Lubartowie przy ul. Cichej 14 (SP ZOZ Lubartów ). Patronat honorowy nad akcją objęło Miasto Lubartów.