Oddaj krew! – prośba o pomoc

Proszę wszystkich czytelników „Lubartowiaka” i osoby o wrażliwym sercu o dar krwi, która pomoże moje siostrze Teresie w pokonaniu choroby onkologicznej. Ze strony rodziny siostra otrzymuje jak najdalej idące wsparcie, lecz jest ono niewystarczające. Sam jestem dawcą przeszczepu i wiem, jak cenne jest życie, którym zostaliśmy obdarowani. Proszę o wsparcie szczególnie mieszkańców miasta Lubartów, którzy w podobnych akcjach wykazali się szlachetnością serc. Przy oddawaniu krwi proszę o wskazywanie osoby, na rzecz której jest ona przeznaczona: Teresa Knorps SPZOZ Lubartów.

Jerzy Kulesza