Odkrycie archeologiczne w parku

Lubartowski Park Miejski skrywa wiele tajemnic i ciekawostek z przeszłości. Podczas prac związanych z rewitalizacją parku odkryto jedną z nich. To drewniana konstrukcja przepustu pochodząca prawdopodobnie z pierwszej połowy XVIII w. Jak informuje Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków – przepust został odkryty przy wschodnim nabrzeżu sadzawki, w rejonie mostu. Odsłonięto tam drewniany pomost, posadowiony na palach, wykonany ze starannie obrobionych desek, łączonych gwoździami. Fugi pomiędzy deskami wypełnione były ubitym mchem. Po przeprowadzeniu szczegółowej archeologicznej dokumentacji konstrukcji, odsłonięto zarówno drewniane belki poziome o układzie wachlarzowatym, jak i belki pionowe, co pozwoliło zinterpretować obiekt jako przepust wody przez wschodni wał stawu. Belki poziome konstrukcji zapobiegały wymywaniu gruntu w dnie przepustu, natomiast belki pionowe rozmieszczone po bokach, chroniły brzeg stawu przed silnym nurtem wody, podczas regulacji jej poziomu w stawie. Zdaniem archeologów prowadzących badania przy realizowanej inwestycji, odkryta konstrukcja mogła powstać w pierwszej połowie XVIII w. przed przekształceniem ogrodu geometrycznego w park angielski w 1830 r. Fotografie przedstawiają drewnianą konstrukcję przepustu w trakcie wykonywania dokumentacji archeologicznej.

Foto:  autorzy badań: J. Jóźwiak, E. Mitrus