Odkrycie podczas robót ziemnych

Piec grzewczy z z początku XX wieku – takie oto znalezisko odkryto w trakcie robót ziemnych w oficynie północnej Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Informacja o odkryciu pojawiła się na stronie facebookowej muzeum. –Piec ten, opalany węglem, ogrzewał Kaplicę pałacową poprzez umieszczone tam żeliwne grzejniki. Zastosowanie pieca świadczy o postępowej świadomości właściciela Kozłówki. To przykład mogący wywierać wpływ na szerokie otoczenie kształtujące stosunek do osiągnięć sztuki inżynierskiej stosowanej dla poprawienia komfortu życia mieszkańców. W takim kontekście obiekt ten może mieć określone, oryginalne wartości w zbiorze muzealnej ekspozycji – czytamy.
Odkryte znalezisko kwalifikuje się jako obiekt zabytkowy, można go przypisać do dziedziny z zakresu archeologii przemysłowej obejmującej dobra kultury technicznej i dzieła sztuki inżynierskiej, określane ogólnie jako zabytki techniki.
(kw)

fot. Ola Jędryszka