ODNOWIĄ OBRAZY CZECHOWICZA

10 tysięcy złotych otrzyma lubartowski kościół klasztorny Ojców Kapucynów na renowację osiemnastowiecznych obrazów Szymona Czechowicza. Decyzję o dofinansowaniu prac konserwatorskich podjęli radni Rady Miasta Lubartów podczas ostatniej sesji.

 

Dzieła Szymona Czechowicza podnoszą wartość zabytkową lubartowskiego Kościoła Ojców Kapucynów. Są one ozdobą pięciu ołtarzy Powstały podczas pobytu malarza w Krakowie.

Uchwałę o dofinansowaniu prac konserwatorskich i restauratorskich nad nimi, radni miejscy podjęli jednogłośnie. Takiego wsparcia mogli udzielić na podstawie uchwały z 9 lipca 2010 r., która określa zasady udzielania takich dotacji przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Mimo że do naszych czasów nie dotrwały żadne przekazy archiwalne, potwierdzające autorstwo cyklu, to niektóre źródła wspominają o pokwitowaniu podpisanym przez Czechowicza (oryginał znajdował się w lubartowskim klasztorze). Obrazy powstały w latach 1737 – 1740 i należą stylowo do okresu późnego baroku. Wiążą się one z prostotą wnętrza świątyni, dla której powstały, miedzy innymi poprzez dobór przedstawianych scen i postaci. Na szczególną uwagę zasługuje mieszczący się w ołtarzu głównym obraz „Męczeństwo św. Wawrzyńca” *.

Klasztor Ojców Kapucynów kilkakrotnie remontowano jeszcze w XX wieku. Dziś jednak, o skutki tych niefortunnych remontów muszą martwić się obecni ojcowie kapucyni, którzy szukają sponsorów na przywrócenie zabytkom pierwotnego wyglądu. Prace renowacyjne nabrały tempa w 2007 roku., kiedy to odnowiono piaskowcową figurkę Matki Boskiej przed kościołem, odrestaurowano 12 godeł franciszkańskich, zmieniono charakter drzwi wejściowych.. W kolejnych latach za pieniądze od sponsorów odnowiono miedzy innymi tabernakulum oraz cztery obrazy boczne z ołtarza głównego. Ważnym i kosztownym przedsięwzięciem był remont klasztornego dachu. 50 tys. zł kościół otrzymał na ten cel z budżetu Miasta Lubartów.

Katarzyna Wójcik

 

* (wykorzystano informacje z tekstu Beaty Purc – Stępniak, Lubartów i Ziemia Lubartowska 2000 ).