Odsłonięto mural ku czci 27 WDPAK

Mural poświęcony 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, która walczyła w 1944 r. w powiecie lubartowskim oficjalnie odsłonięto 24 września w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej. Jest on prawdopodobnie pierwszym tego typu patriotyczno-edukacyjnym dziełem w Polsce.

Mural o tematyce historycznej powstał na ścianie budynku RCEZ. Wykonały go lubartowskie artystki Edyta Weremczuk i Małgorzata Wronowska. Inicjatywa była możliwa dzięki dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej, o którą wspólnie wystąpiła dyrekcja szkoły wraz ze Stowarzyszeniem „Sąsiedzi”.

Tematem muralu jest 27 WDP AK, która brała udział w walkach z Niemcami na terenie powiatu lubartowskiego. W Skrobowie została rozbrojona przez wojska radzieckie.

Mural został wykonany na podstawie archiwalnych zdjeć historycznych.

Widnieją na nim oficerowie 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK – por. Michał Fijałka „Sokół”, ppor. Mścisław Sławomirski „Prawdzic”, mjr Jan Szatowski „Kowal”oraz Józef Ostoja – Gajewski „Tomek”, mjr Tadeusz Sztumberk – Rychter „Żegota”, por. Roman Romaszkan „Maria” i ppor. Ryszard Pietasz „Pałysz”.

KW