Odszedł radny Jan Ściseł

 

Jan Ściseł był radnym klubu Wspólnota Lubartowska, także wiceprzewodniczącym RM. Jako radny zajmował się sprawami społecznymi, interesowały go kwestie związane z  bezpieczeństwem ruchu drogowego, dotyczące ekologii, podejmował sprawy remontów ulic i chodników. Jan Ścieseł przez długie lata  pracował jako nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach. Był członkiem Towarzystwa Regionalnego Gminy Niemce.

Dawniej brał udział  w rajdach rowerowych szlakiem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK organizowanych przez ś.p. Janusza Cyfrowicza, Pomagał też byłemu radnemu Jerzemu Traczowi w organizacji letnich turniejów piłki siatkowej czy imprez dla dzieci niepełnosprawnych.

Rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia.

Red.