ODWOŁALI WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA

 

Jacek Bednarski nie jest już wiceprzewodniczącym Rady Miasta Lubartów. Taką uchwałę podjęli radni podczas ostatniej sesji. – Prezydium Rady powinno odzwierciedlać to, co się dzieje wewnątrz rady – mówił podczas obrad radny koalicyjny Tomasz Prażmo.

Gdy ponad dwa lata temu Jacek Bednarski obejmował funkcję wiceprzewodniczącego rady, był członkiem koalicyjnego klubu Porozumienie dla Lubartowa. Należał do niego też Robert Błaszczak i Jacek Tomasiak. W lipcu 2011 roku klub ten przeszedł do opozycji. A w czerwcu 2012 roku rozpadł się.

 

Podczas wtorkowych obrad opozycja zarzucała, że uzasadnienie o odwołaniu Bednarskiego nie znalazło się w materiałach sesyjnych, co ich zdaniem stanowi naruszenie statutu. Odmienne zdanie z tej sprawie miał radca prawny. – Brałam udział w pracy komisji, która opracowywała zmiany projektu statutu. Była omawiana kwestia zgłaszania projektów uchwał w przypadku odwołania osób funkcyjnych. Ponieważ takie odwołanie może nastąpić na wniosek złożony na sesji nawet w formie ustnej, dlatego w ten sposób zostało opisane. Nie ma tu mowy o pisemności – mówiła mecenas Iwona Skorynkiewicz.

Radny Marek Polichańczuk (Wspólnota Lubartowska) tłumaczył, że radni, którzy złożyli wniosek o odwołanie stracili zaufanie do wiceprzewodniczącego rady. Także radny Tomasz Prażmo (Klub Radnych PiS) argumentował: – Dla mnie prezydium rady powinno odzwierciedlać to, co dzieje się wewnątrz rady. Prezydium zostało powołane na początku kadencji w zupełnie innej konfiguracji koalicyjno – politycznej. Po ponad 2 latach funkcjonowania sytuacja się zmieniła i to upoważnia mnie do zagłosowania za odwołaniem.

Głosowanie w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego było tajne. Udziału w nim nie wziął Jacek Bednarski. Za było 11 radnych, przeciw 8, jeden głos był nieważny.

 

Katarzyna Wójcik