Ofensywa drogowa miasta Lubartów

W 2023 roku Lubartów stawia na ofensywę drogową. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami burmistrza Krzysztofa Paśnika w mieście będzie realizowanych szereg inwestycji związanych z modernizacją ulic i chodników.

Na ten cel Miastu udało się pozyskać milionowe dotacje z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Właśnie ogłoszony został przetarg na budowę i modernizację sześciu ulic : Akacjowej, bocznej Nowodworskiej (dojazd do Solbetu), Królowej Jadwigi, Jana II Sobieskiego, Mieszka I i Parkowej.

ul. Akacjowa

Przebudowa jezdni będzie realizowana etapami począwszy od skrzyżowania z ul. Parkową. Prace obejmą m.in. budowę odwodnienia, tak istotnego dla tej ulicy, jak również zmianę nawierzchni. Ta informacja ucieszy przede wszystkim mieszkańców ul. Akacjowej, którzy od dawna czekali na tę inwestycję. To również dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców Lubartowa, którzy korzystają ze wspomnianej ulicy, przy której znajdują się m.in. park miejski i MOSiR.

Boczna Nowodworskiej (do Solbetu)

Na tej ulicy wykonana zostanie nowa nawierzchnia, przebudowane będą chodniki oraz istniejąca sieć kanalizacji deszczowej. To ważna inwestycja, ponieważ oprócz bloków mieszkalnych w tej lokalizacji znajdują się firmy i zakłady pracy.

ul. Królowej Jadwigi, Jana III Sobieskiego, Mieszka I

To przede wszystkim dobra wiadomość dla mieszkańców domów jednorodzinnych na osiedlu Królów Polskich. Modernizacja tych dróg to kolejny etap przebudowy jezdni na tym osiedlu. Wszystkie trzy ulice znajdują się w niedalekiej odległości. W ramach modernizacji zostaną wykonane m.in. nowe nawierzchnie z kostki brukowej, zjazdy, regulacje studzienek oraz niezbędne prace związane z odwodnieniem oraz organizacją ruchu.

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej wraz z odtworzeniem nawierzchni (od skrzyżowania z ul. Akacjową w stronę wschodnią).

Dzięki tej inwestycji zniknie problem odprowadzenia wody deszczowej z tego rejonu miasta. Modernizacja obejmuje m.in. budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, montaż studzienek rewizyjnych, wykonanie chodnika i zjazdów z kostki brukowej oraz nawierzchni jezdni asfaltowej,

Na oferty, które pozwolą na wyłonienie wykonawcy UM Lubartów czeka do 30 marca.