Ogłoszono kolejny przetarg na przebudowę parku

Urząd Miasta Lubartów 26 czerwca ogłosił kolejny przetarg na przebudowę lubartowskiego parku miejskiego. Poprzedni przetarg nie pozwolił na wyłonienie wykonawcy, gdyż oferty przekraczały zaplanowany na to zadanie budżet. Termin składania ofert w nowym przetargu mija 11 lipca.

 

Każda z pięciu otrzymanych wcześniej ofert znacznie przekraczała zaplanowaną kwotę niespełna 8,9 mln zł, . Zaproponowane przez oferentów ceny wynosiły od około 11,5 mln zł do 16,8 mln zł. 30 maja przetarg został unieważniony.  

Przypominamy, że przebudowa parku odbędzie się w ramach projektu Zielony LOF. W sąsiedztwie pałacu ma powstać salon ogrodowy z zachowaniem istniejącego układu komunikacyjnego oraz formy wnętrz ogrodowych i nasadzeń kwaterowych. Odnowiona zostanie m.in. fontanna i schody przy stawie, który ma zostać oczyszczony z mułu i zanieczyszczeń organicznych. Ponadto projekt przewiduje likwidację znajdującej się na nim wyspy. Woda w stawie ma być napowietrzana przez trzy dysze – gejzery. Nie obejmuje wszystkich planowanych wcześniej prac przy rewitalizacji parku, zrezygnowano m.in. z budowy nowego amfiteatru, placu zabaw i toalet.

Sylwia Cichoń