Ogłoszono konkurs na dyrektora biblioteki

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie ” w terminie do dnia 1 lipca 2022 roku godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 (decyduje data wpływu dokumentów do UM Lubartów).

 Więcej informacji tutaj