Ogłoszono przetargi na termomodernizację SP 3 i II LO

Urząd Miasta Lubartów ogłosił przetargi na termomodernizację budynków II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie.

 

Oba zamówienia realizowane będą w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie”. W przypadku Szkoły Podstawowej nr 3 zostaną wykonane pionowe izolacje przeciwwilgociowe i termiczne na cokołach i ścianach fundamentowych. Będzie ocieplenie przyziemia, izolacja ścian piwnicznych. Ponadto wykonana będzie opaska wokół budynku, ocieplone ściany zewnętrzne i stropodach. Projekt zakłada też przebudowę kominów, wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami do budynku oraz modernizację starych zadaszeń. Jak również modernizację schodów i podestów, tarasu, wymianę parapetów, obróbek blacharskich i orynnowania. Będzie też wymiana instalacji elektrycznej, montaż paneli fotowoltaicznych, instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej i basenu.

Jeśli chodzi o zakres prac w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie, to między innymi będzie remont studzienek okien piwnicznych oraz zsypów warzyw, ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych poddasza użytkowego budynku starego skrzydła i renowacja jego elewacji. Wymiana pokrycia dachowego, remont kominów i przybudówki. W budynku zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, będzie zamurowana część okien sali gimnastycznej na potrzeby montażu urządzeń wentylacji mechanicznej, remont schodów i podestów wejściowych. Ponadto zamontowany zostanie podnośnik platformowy dla niepełnosprawnych. Prace obejmują również odnowienie elewacji budynku starego skrzydła czy roboty instalacyjne w zakresie modernizacji instalacji c.o. i elektrycznej oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej i instalacji fotowoltaicznej i inne.

Termin składania ofert na termomodernizację SP 3 mija 28 marca, natomiast na liceum 27 marca 2019 r. Projekt dfinansowany jest ze środków UE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Sylwia Cichoń