OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW

Strażacy z Lubartowa i Rokitna wzięli udział w VII Edycji programu „Ognisty ratownik – gorąca krew” 2012, w Okręgu Lubelskim PCK. Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie  i zachęcone przez nich do udziału w programie osoby oddały łącznie: 6,300 litrów krwi. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie oddali: 2,700 l. krwi. – W wyniku tegorocznej akcji strażacy z województwa lubelskiego oddali ponad 145 litrów krwi oraz zachęcili do jej oddania kolejne osoby, które oddały 217 tego litrów drogocennego płynu. W tym roku w akcji wzięło udział 8 Komend Powiatowych Straży Pożarnych oraz 25 oddziałów Ochotniczych Straży Pożarnych z Lubelszczyzny – informuje Krzysztof Jakubowski, Koordynator ds. Promocji i Pozyskiwania Dochodów Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

VII edycji programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” 2012 w województwie lubelskim Patronują Honorowo: Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Zdrowia. Partnerami realizującymi program, podobnie jak w poprzednich latach byli: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Polski Czerwony Krzyż.