Ogólnopolski sukces uczennicy RCEZ

Talent plastyczny uczennicy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie Klaudii Kęski po raz kolejny został dostrzeżony i doceniony na arenie ogólnopolskiej.

Klaudia Kęska – uczennica klasy I Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” zorganizowanym przez Dom Kultury w Łapach. Tematem konkursu były polskie rzeki i ich naturalne i historyczno – kulturowe dziedzictwo. Celem konkursu było poszerzanie wiedzy na temat otaczającego nas krajobrazu naturalnego – rzeki – jako obrazu tworzonego przez działalność pokoleń, kształtowanie świadomości ekologicznej, kulturalnej, historycznej oraz przynależności do tradycji regionu. Uczestnicy mieli za zadanie przedstawić piękno i majestat rzek w różnych porach roku, ukaza

jej formy i zjawiska.

Na konkurs wpłynęły 704 prace plastyczne ze 122 placówek, jury podkreśliło wysoki poziom prac, pomysły i warsztat twórczy uczestników konkursu. Klaudia osiągnęła ogromny sukces znajdując się wśród osób wyróżnionych. Należy dodać, że Klaudia bardzo chętnie bierze udział w różnych konkursach. Cieszymy się bardzo, że w gronie naszych uczniów są tak zdolne i utalentowane osoby. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

RCEZ