Ogród wertykalny w Kamionce

 “Innym i Sobie”: Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Gminy Kamionka prowadzi projekt edukacyjny “Mali ekolodzy zmieniają świat na zielono”. Jest on skierowany do przedszkolaków i uczniów z terenu miasta i gminy Kamionka. Projekt dotowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach regionalnego programu wsparcia edukacji ekologicznej. Po zrealizowaniu serii warsztatów, w centrum Kamionki powstał innowacyjny ogród wertykalny. Jest to pierwszy tego typu obiekt na terenie Lubelszczyzny.

Ogród wertykalny to nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie stosowane obecnie w wielu miastach w celu redukcji miejskich wysp ciepła (zielona ściana może obniżyć temperaturę otoczenia aż o 9 stopni!). Ponad to, zastosowanie odpowiednich rodzajów roślin filtrujących powietrze, także dziko rosnących, pozwala zmniejszyć zapylenie oraz oczyszcza powietrze, pozytywnie wpływając na jego stan. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji i innowacyjnych rozwiązań, nasz Ogród, wkrótce stanie się całkowicie bezobsługowy – rośliny będą automatycznie podlewane i nawożone.

To nowopowstałe miejsce ma jednak szczególną funkcję. Jest to nie tylko miejska oaza wytchnienia, ale przede wszystkim “Zielona Szkoła”. Warto zaznaczyć, że w procesie tworzenia Ogrodu aktywnie uczestniczyli uczniowie, przedszkolaki i mieszkańcy miasta. “Zielony Zakątek” będzie służył edukacji przyrodniczej i ekologicznej, w czym pomogą zainstalowane tablice informacyjne oraz ławki.

Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców a w szczególności najmłodszego pokolenia. Budowę Ogrodu poprzedził szereg warsztatów edukacyjnych, które miały miejsce w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kamionka. Dzięki tym zajęciom dzieci i młodzież dowiedziały się jak ważną rolę pełnią rośliny w ekosystemie, dlaczego warto dbać o środowisko i w jaki sposób zastosowanie nowoczesnych technologii może przyczynić się do poprawy jakości naszego życia oraz jak ważne jest ograniczenie emisji spalin.