Ogromne podwyżki cen wywozu śmieci w Polsce

Znowelizowana ustawa śmieciowa, kosztowny system selektywnej zbiórki odpadów i wyższa opłata marszałkowska za składowanie śmieci, ale również coraz droższa energia i rosnąca płaca minimalna. To przyczyny zmiany cen odbioru śmieci w całym kraju. W niektórych miastach w Polsce mogą one wzrosnąć nawet czterokrotnie.

O niższe ceny odbioru odpadów walczą władze Lubartowa. Zanim doszło do zmiany prawa, w marcu tego roku radni miejscy zdecydowali o opuszczeniu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Wtedy też rozpoczęły się intensywne prace nad stworzeniem organizacji nowego systemu zagospodarowania odpadów dla mieszkańców Lubartowa. – Byliśmy przygotowani na to rozwiązanie i przeprowadzenie przetargu. Jestem pewien, że gdyby nie zmiana przepisów, mieszkańcy miasta zapłaciliby mniej za odbiór odpadów – mówi Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik.

Niestety we wrześniu doszło do zmiany przepisów, które na nowo uregulowały ceny za odbiór śmieci w 2020 roku. W myśl ustawy znacząco wzrosła stawka za niesegregowane odpady. Zniesiona została również regionalizacja odbioru odpadów. Oznacza to, że gdyby Lubartów wyszedł ze związku, istniało duże prawdopodobieństwo, że miasto nie miałoby gdzie oddawać śmieci. To zdecydowało o pozostaniu w Związku. Taką decyzję radni podjęli na wrześniowej sesji.

Nowa ustawa to nie jedyny powód wzrostu cen śmieci. Inne, niemniej ważne to: wyższa opłata marszałkowska za składowanie śmieci, kosztowny system selektywnej zbiórki odpadów, ale też droższa energia i rosnąca płaca minimalna.

Podwyżki cen śmieci będą wprowadzone w większości dużych miast w województwie lubelskim, takich jak Puławy, Radzyń, Chełm.

To oczywiste, że podwyżki cen śmieci w części wynikają ze zmiany przepisów, ale również wpływ na to mają inne czynniki zewnętrzne. Bieg wydarzeń jest jednak bardzo szybki. Nie zamykamy dyskusji o cenach odbioru odpadów na terenie Lubartowa. Przeciwnie – podejmujemy takie działania, które zmierzają do złagodzenia ich skutków, np. utrzymując dopłaty do wody i ścieków. Cały czas trwają również prace w ZGKZL, w których uczestniczymy i chcemy mieć większy wpływ na funkcjonowanie związku. W chwili obecnej czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia – mówi Krzysztof Paśnik, burmistrz Lubartowa.

Pięć głównych powodów, dlaczego wzrosną ceny wywozu odpadów:

  1. Nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej

  2. Znaczący wzrost cen paliwa, energii oraz płacy minimalnej

  3. Konieczność spełnienia wyższych wymogów recyklingowych UE

  4. Podwyższenie stawki tzw. opłaty marszałkowskiej

  5. Nowe przepisy dot. bezpieczeństwa, kontroli składowisk i magazynowania odpadów