Olimpiada wiedzy o zdrowiu psychicznym

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lubartowskiego rywalizowali w etapie powiatowym VII Regionalnej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym.
Celem olimpiady było poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego a przebiega w trzech etapach: szkolnym, powiatowym regionalnym. Zmagania konkursowe przeprowadzane są w szkołach ponadpodstawowych powiatów lubartowskiego, bialskiego, parczewskiego, włodawskiego, ryckiego i łukowskiego.
Zakres tematyczny olimpiady opracował zespół specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych sześciu powiatów obejmował między innymi: koncepcje osobowości, komunikację międzyludzką, choroby i zaburzenia psychiczne, stres, cele i formy psychoterapii oraz pomoc psychologiczną. Nagrody w postaci m.in. smartphone, markowych słuchawek bluetooth, powerbanków, zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie.
Pierwsze miejsce zajęła Maja Serwiak – Zespół Szkół Nr 2 im. Księcia Karola Sanguszki w Lubartowie, drugie Patryk Sowa – Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Sanguszki
w Lubartowie, trzecie Amelia Oleksiewicz – Bursa Szkolna w Lubartowie. 24 października laureaci wezmą udział w finale regionalnym, którego w tym roku organizatorem będzie powiat parczewski.