Olimpiada Znajomości Afryki w II LO

Do II etapu XXII Olimpiady Znajomości Afryki zakwalifikowali się: Łukasz Szczepaniak kl. IIIA, Iga Budzyńska kl. IIIA z II LO w Lubartowie.

Celem olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych oraz rozwijanie postaw tolerancji i eliminowania postaw ksenofobicznych.

Etap okręgowy odbędzie się 2 marca 2024 roku. Opiekunem uczniów jest Katarzyna Płaszczewska.

II LO