Olimpiada Znajomości Afryki w II LO

Olimpiada Znajomości Afryki cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie. Podobnie jest także w tym roku szkolnym. Mimo pandemii młodzież chętnie angażuje się w przygotowania pod czujnym okiem nauczyciela geografii Pani Katarzyny Płaszczewskiej.

Do drugiego etapu XIX edycji Olimpiady zakwalifikowali się: Jakub Ścierzyński kl. IIG, Mateusz Budzyński, Marlena Ligęza, Bartłomiej Różyk i Kacper Szczepaniak z kl. II F.

Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a jej celami są promocja kontynentu afrykańskiego, kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych oraz rozwijanie postaw tolerancji i eliminowania postaw ksenofobicznych.

Etap okręgowy odbędzie się 1 marca 2021 roku. Gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki, licząc na kolejne osiągnięcia.