Omnibus z II LO

Przemysław Podleśny, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie, w ostatnich tygodniach zakwalifikował się do wielu konkursów o zasięgu ogólnopolskim.

W bieżącym roku szkolnym Przemek już zakwalifikował się do drugich etapów Olimpiad: Informatycznej, Chemicznej, Fizycznej oraz Języka Angielskiego, ponadto międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej oraz Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z fizyki. Uczeń został zakwalifikowany także do finału konkursu fizycznego, organizowanego przez Politechnikę Warszawską. To nie wszystkie sukcesy, Przemek wciąż bierze udział w kolejnych konkursach, czeka jeszcze na wyniki Olimpiady Matematycznej!

Przemysław Podleśny już w ubiegłym roku szkolnym, jako uczeń pierwszej klasy II LO, osiągał wyjątkowe sukcesy. Dzięki temu został stypendystą Prezesa Rady Ministrów, a obecnie jest przyjęty do grona uczestników Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – programu pomocy uczniom wybitnie zdolnym.

Od 9 stycznia Przemek przebywa na tygodniowych warsztatach, zorganizowanych przez Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, gdzie pod kierunkiem prof. Michała Matuszewskiego pracuje nad zagadnieniami fizyki kwantowej. Warsztaty te zorganizowane są w ramach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, aby zakwalifikować się na nie, trzeba było rozwiązać kilka problemów fizycznych. Ponadto Przemek cyklicznie uczestniczy w zajęciach międzyszkolnego koła fizycznego w Lublinie oraz w zajęciach laboratoryjnych i badawczych UMCS.

Gratulujemy Przemkowi oraz nauczycielom II LO, przygotowującym ucznia do tak wielu konkursów! Życzymy wytrwałości w rozwijaniu pasji naukowych oraz dalszych spektakularnych sukcesów!

AO