Odpady oddaj do PSZOK-u

W Lubartowie funkcjonuje już Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. PSZOK znajduje się przy ul. Nowodworskiej 14 (zjazd do Solbetu) i jest czynny od wtorku do piątku w godz. 9- 17 oraz w soboty od 10 do 18. Można tam bezpłatnie oddać odpady segregowane z własnej, zamieszkałej nieruchomości.

DSC_6166Punkt działa w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami, oprócz zwykłego harmonogramu odbioru odpadów. Ale można do niego oddać także inne śmieci niż plastik, papier czy szkło. W PSZOK-u przyjmowane są odpady segregowane od wszystkich mieszkańców gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (Miasta Lubartów, gmin: Lubartów, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki).

W punkcie można oddać: opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu oraz opakowania wielomateriałowe, odpady zielone (skoszona trawa, liście, gałęzie), odpady wielkogabarytowe (meble), tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny), zużyte baterie i akumulatory, drewno, tworzywa sztuczne, papier i tektura, szkło, metale, przeterminowane leki, zużyte opony (bez felg), popiół, gruz, odpady budowlane (np. styropian, wyłącznie w ilościach wskazujących, że pochodzą z drobnych prac remontowo budowlanych wykonywanych samodzielnie przez mieszkańców), rozbiórkowe i remontowe (nie zawierające azbestu, papy, smoły itp. oraz innych materiałów niebezpiecznych), inne drobne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych m.in.: zużyte oleje, smary, rozpuszczalniki, farby, lakiery, alkalia, kwasy, termometry rtęciowe, tonery, środki ochrony roślin, świetlówki, gaśnice.

Nie będą natomiast przyjmowane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

odpady zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami, odpady budowlane zawierające azbest; papa, smoła itp., odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

Odpady przyjmuje pracownik PSZOK-u. Może poprosić o przedstawienie dokumentu potwierdzającego uiszczenie zadeklarowanej opłaty. Można też skorzystać z usługi odpłatnego odbioru i dostarczenia odpadów do punktu. W PSZOK-u mogą być przyjmowane odpady także  z nieruchomości niezamieszkałych (rodzaj odpadów, ceny oraz warunki dostawy określa PGK).

Wszelkie informacje o pracy PSZOK-u można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu 512 215 214.

Regulamin korzystania z PSZOKu jest dostępny na stronie internetowej www.pgk.lub.pl       (J.A.)

DSC_6178 DSC_6181 PSZOK DSC_6169