Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

Seniorzy z Lubartowa w wieku 65 lat i więcej mogą otrzymać opaski bezpieczeństwa z przyciskami alarmowymi.

Dzięki tym opaskom w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, połączą się z centralą i uzyskają niezbędną pomoc. Wszystko to w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. „Opieka na odległość” umożliwia system bieżącego monitorowania samopoczucia i stanu zdrowia seniora w miejscu jego zamieszkania. Pozwala także na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

W ramach programu seniorom zostanie zapewniony bezpłatny dostęp do opasek bezpieczeństwa wyposażonych w co najmniej trzy z funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Program finansowany jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie tel. 81 8554450.