Opiekunka Azymutu z II LO doceniona przez PTTK

Katarzyna Płaszczewska, nauczycielka geografii w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie oraz opiekunka działającego na dużą skalę SKKT „Azymut” została nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Dyplomem oraz brązową odznaką.

Pierwszy sukces Katarzyna Płaszczewska odniosła już 11 marca podczas XI Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej, którego organizatorem była komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale Miejskim PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie. Opiekunkę „Azymutu” wyróżniono Dyplomem PTTK za aktywną pracę społeczną na rzecz turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży.

Kolejne nagrody PTTK przyznało 25 marca podczas XXI Zjazdu Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie. II LO w Lubartowie reprezentowali nauczyciele: Katarzyna Płaszczewska oraz Łukasz Wasyluk, absolwent Mateusz Kapitan i uczeń Michał Paruzel. Wśród zaproszonych gości byli: Iwona Ewa Haponiuk, zastępca Dyrektora Wydziału do Spraw Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin, Beata Biała-Wiejak, zastępca Dyrektora w Departamencie do Spraw Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, a także Jarosław Dąbrowski, członek Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.
Zjazd otworzył prezes Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie, dr Andrzej Wasilewski. Następnie dokonano wyboru prezydium zjazdu, zatwierdzono porządek obrad i regulamin, wybrano członków do poszczególnych komisji oraz przyjęto sprawozdania ustępujących władz Oddziału.

Punktem kulminacyjnym imprezy było wręczenie odznaczeń, wyróżnień i podziękowań. Brązową odznakę zasłużonych w pracy PTTK wśród młodzieży otrzymała Katarzyna Płaszczewska, a dyplom PTTK za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa otrzymał Mateusz Kapitan – absolwent II LO w Lubartowie, współpracujący ze SKKT „Azymut”. Następnie prezes zarządu PTTK Andrzej Wasilewski przekazał list do dyrekcji II LO, w którym pogratulował sukcesów i szeroko zakrojonej działalności „Azymutowi”. To duże wyróżnienie dla działającego w II LO klubu! Ponadto Mateusz Kapitan i Michał Paruzel zostali wybrani do Komisji Skrutacyjnej, która miała za zadanie przeprowadzenie wyborów do władz nowego Zarządu PTTK w Lublinie. Na kolejną kadencję prezesa PTTK w Lublinie został wybrany Andrzej Wasilewski, zaś w zarządzie Oddziału znalazła się Katarzyna Płaszczewska, wybrana do Władz Sądu Koleżeńskiego.

Gratulujemy Katarzynie Płaszczewskiej, Mateuszowi Kapitanowi i „Azymutowi” z II LO, który jest najliczniejszym Szkolnym Klubem Krajoznawczo-Turystycznym działającym w lubelskim Oddziale PTTK.

II LO