„Opowieści Wigilijne 2023” – finał konkursu 19 grudnia

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie jest organizatorem konkursu plastyczno-literackiego „Opowieści Wigilijne 2023”. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 19 grudnia o godz. 12.00.

Celem konkursu jest inspirowanie dzieci i młodzieży do podjęcia w twórczości literackiej tematów związanych ze zwyczajami, tradycjami i obrzędowością okresu świąteczno-noworocznego, pobudzanie aktywności twórczej i promocja młodych talentów literackich, utrwalenie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych, wychowywanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych, wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne.

Tematyka konkursu to refleksje dotyczące wartości chrześcijańskich i uniwersalnych /tj. rodziny, wiary, poczucia wspólnoty i solidarności społecznej, itp., kultywowanie tradycji i obrzędowości Bożego Narodzenia, okresu świąteczno-noworocznego.

Konkurs literacki skierowany był do uczniów szkół średnich z powiatu lubartowskiego. Natomiast konkurs plastyczny do dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu.