„Opowieści Wigilijne” – konkurs w PMDK

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie organizuje konkurs plastyczno-literacki „Opowieści Wigilijne 2023”.

Celem konkursu jest inspirowanie dzieci i młodzieży do podjęcia w twórczości literackiej tematów związanych ze zwyczajami, tradycjami i obrzędowością okresu świąteczno-noworocznego, pobudzanie aktywności twórczej i promocja młodych talentów literackich, utrwalenie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych, wychowywanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych, wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne.

Tematyka konkursu to refleksje dotyczące wartości chrześcijańskich i uniwersalnych /tj. rodziny, wiary, poczucia wspólnoty i solidarności społecznej, itp., kultywowanie tradycji i obrzędowości Bożego Narodzenia, okresu świąteczno-noworocznego.

Konkurs literacki skierowany jest do uczniów szkół średnich z powiatu lubartowskiego. Uczestnicy mogą przygotować na pracę pisaną prozą do 3 stron maszynopisu lub poezję (1-3 wiersze).

Konkurs plastyczny jest dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu. Technika: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, formy przestrzenne: szopki

Termin nadsyłania prac do PMDK w obu konkurach mija 5 grudnia. Szczegółowe informacje na stronie: https://pmdk.lubartow.pl/