Ratusz zleca opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych inwestycji drogowych

Urząd Miasta Lubartów zaprasza do składania ofert na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz projektów stałej organizacji ruchu dla inwestycji drogowych.

Chodzi o opracowanie projektów dla takich inwestycji jak: przebudowa drogi gminnej Miasta Lubartów – ulicy Ogrodowej na odcinku od ulicy Partyzanckiej do ulicy Olchowej. Dokumentacja obejmuje: nawierzchnię jezdni z kostki brukowej, odwodnienie, ustawienie krawężnika i przebudowę włazów urządzeń podziemnych. Druga inwestycja dotyczy przebudowy drogi bez nazwy biegnącej od ulicy Nowodworskiej do firmy Solbet. Dokumentacja obejmuje nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, przebudowę chodników z kostki brukowej, wykonanie zjazdów i dodatkowych kratek wpustowych z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz zaprojektowanie zatok postojowych dla samochodów ciężarowych. Oferty można składać do 25 maja. Szczegółowe informacje w BIP Urzędu Miasta.