Osobom niepełnosprawnym pomogą asystenci

Ministerialny program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” prawdopodobnie jeszcze w marcu ruszy w naszym mieście. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie otrzymał na ten cel 46 tysięcy złotych.

Wsparciem objęte mają zostać 4 osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Asystent ma pomóc im w codziennym funkcjonowaniu przez 7 dni w tygodniu. Chodzi o pomoc w zakupach, załatwianiu spraw urzędowych czy dojazdach na rehabilitację.

Program ruszy prawdopodobnie w marcu. W sprawie przystąpienia do niego decyzję podjęli radni miejscy podczas ostatniej sesji 31 stycznia.

Celem programu jest między innymi ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności społecznej – mówi Marzena Jedut, p.o. dyrektora lubartowskiego MOPS. – Jest to program pilotażowy. Jeśli się sprawdzi, będziemy go kontynuowali w przyszłym roku na większą skalę – dodaje.

Placówka na realizacje programu otrzymała 46 tysięcy złotych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

(kw)