Ostatnie chwile na zgłoszenia do Nagrody Burmistrza Miasta Lubartów

Do 3 listopada można zgłaszać kandydatów do Nagrody Burmistrza Miasta Lubartów. Co roku otrzymują je aktywni społecznicy, wybitni sportowcy i osoby zaangażowane w rozwój gospodarczy miasta.
Nagrody przyznawane są w następujących dziedzinach:
– praca z dziećmi i młodzieżą,
– działalność kulturalna,
– działalność sportowa,
– działalność gospodarcza (m.in. tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększanie dynamiki obrotów),
– promocja miasta,
– działalność społeczna na rzecz miasta
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12.
Regulamin oraz dokumenty na stronie www.lubartow.pl