Ostatnie dni głosowania

Już tylko do niedzieli 12 kwietnia 2015 r. (do godz. 24.00) można głosować w Plebiscycie na Dziesięciu Najpopularniejszych Sportowców Lubartowa 2014. Zagłosuj, weź udział w jednym a najważniejszych wydarzeń w naszym mieście.
Przypominamy, że wybieramy „Złotą Dziesiątkę” podzieloną na dwie kategorie: młodsza – do 18 lat oraz starsza – powyżej 18 lat. Aby wziąć udział w głosowaniu na sportowców, należy wysłać SMS na numer 71880 (cena 1 zł plus VAT), wpisując kod podany przy imieniu i nazwisku kandydata (np.: sonda sportowiec 01). Głosujący Czytelnicy mogą dodatkowo wziąć udział w konkursie „Nagroda dla Czytelników”, w którym nagrodą jest pralka firmy BEKO, ufundowana przez Społem Lubartów. W tym celu należy wysłać JEDNORAZOWO SMS na numer 668 695 951 (oplata według taryfy operatora) oraz dokończyć zdanie: „sport to dla mnie…”. Zwycięzcą nagrody zostanie autor najciekawszej wypowiedzi. Oceniać wypowiedzi będzie komisja składająca się z zespołu redakcyjnego Lubartowiaka oraz dyrekcji Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Termin rozpoczęcia konkursu to 26 lutego 2015 r., a zakończenia 12 kwietnia 2015 r. (do godz. 24.00). Wysłanie SMS oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby wyłonienia zwycięzcy nagrody dla Czytelników. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Lubartowskiego Ośrodka Kultury wraz z najbliższą rodziną. Ogłoszenie zwycięzcy nagrody odbędzie się podczas Gali Sportowców 24 kwietnia 2015 r. W konkursie „Nagroda dla Czytelników” będą brały udział numery telefonów, z których zostaną wysłane zgłoszenia do udziału w losowaniu.

 

 

statuetka

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25