Oświadczenie Przewodniczącego Rady Miasta Lubartów

Przewodniczący Rady Miasta Lubartów złożył oświadczenie dotyczące nieobecności 11 radnych
na planowanej we wtorek sesji. W załączniku otrzymaliśmy także kopię pisma zawierającego wyjaśnienie dotyczące projektu uchwały 11 radnych. Pismo to zostało nadane i dostarczone 10 lutego, a więc w dniu poprzedzającym sesję.

W dniu planowanych obrad, 11 lutego, na sesję Rady Miasta Lubartów nie stawiło się 11 radnych.
Zaprotestowali w ten sposób przeciwko temu, że w porządku obrad nie znalazł się projekt ich uchwały o powołaniu Doraźnej Komisji ds. Nazewnictwa Obiektów Publicznych. Z powodu nieobecności radnych, przewodniczący musiał odwołać obrady.

W swoim oświadczeniu radni ci zarzucili przewodniczącemu, że nie wyjaśnił powodów, dla których projekt ich uchwały nie trafił pod obrady. Przewodniczący Antoni Czop oświadcza, że złożył pisemne wyjaśnienie. Wskazał, że powodem były uchybienia prawne w projekcie uchwały, wskazane przez radcę prawnego. Spełniający wymogi formalne projekt mógłby znaleźć się w porządku obrad kolejnej, marcowej sesji Rady Miasta.

Przypomnijmy, że jednym z punktów wtorkowej  sesji miało być podjęcie uchwały w sprawie budowy pomnika upamiętniającego Armię Krajową w Lubartowie, jako inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców miasta. W związku z tym na sesję do Urzędu Miasta przybyło około 50 osób. Byli wśród nich  ludzie od kilku lat zaangażowani społecznie w ideę budowy pomnika, kombatanci, rodziny AK-owców. Nie kryli swojego rozczarowania.

(J.A.)

 

Oswiadczenie_Przewodniczacy-1Oswiadczenie_Przewodniczacy-2