Otrzęsiny dla młodszych i starszych

Na początku nowego roku szkolnego w PMDK wychowankowie spotykają się na imprezach integracyjnych. 24 września najmłodsi wychowankowie zostali zaproszeni do udziału w „Otrzęsinach”. Było to bardzo wesołe, pełne zabaw spotkanie, podczas którego dzieci miały okazję zwiedzić wszystkie pracownie, poznać wszystkich nauczycieli PMDK oraz kolegów z różnych grup. Po przywitaniu wszystkich przez panią Dyrektor i przedstawieniu dzieciom i rodzicom przewodniczącej Rady Rodziców PMDK – pani Adrianny Sawczuk-Dejko, wszystkie zgromadzone dzieci w grupach udały się na krótkie warsztaty w każdej z pracowni, prowadzone przez nauczycieli PMDK: Grażynę Grymuzę, Edytę Weremczuk, Małgorzatę Adamczyk i Elizę Maruszak. Po warsztatach wszyscy znowu spotkali się w Galerii PMDK, aby pokazać rodzicom, czego nauczyli się podczas warsztatów. Po pokazie nastąpiło ślubowanie  – dzieci obiecały, że będą przestrzegać zasad „dobrego wychowania”. Po ślubowaniu pani Dyrektor oraz pani Przewodnicząca Rady Rodziców PMDK pasowały dzieci na wychowanków PMDK. Każdy świeżo mianowany wychowanek otrzymał pamiątkową naklejkę. Na koniec wszyscy udali się na owocowy poczęstunek.

Dla starszych dzieci (9-12 lat) 1.10.2018 r. zostały zorganizowane „Otrzęsiny w plenerze”. Odbyły się w formie wycieczki nad zalew w Pałecznicy. Dzieci miały tam dużo miejsca na sprawdzenie się w konkurencjach sprawnościowych, zabawy integracyjne oraz zadanie plastyczne zaproponowane przez nauczycieli PMDK. Na koniec krótkiego jesiennego popołudnia wychowankowie zjedli frykasy przygotowane na ognisku.

Materiał: PMDK