Otrzęsiny dla najmłodszych

Na początku nowego roku szkolnego wychowankowie PMDK w Lubartowie spotykają się na imprezach integracyjnych. 30 września najmłodsi zostali zaproszeni do udziału w „Otrzęsinach”. Na początku imprezy pani dyrektor Jolanta Tomasiewicz powitała tłumnie zgromadzone dzieci i ich rodziców oraz przedstawiła nauczycieli PMDK. Następnie ponad 80 dzieci, podzielonych na grupy, wzięło udział w krótkich warsztatach artystycznych zorganizowanych tak, aby każdy miał okazję spróbować swoich sił w każdej pracowni: muzycznej, plastycznej, tanecznej i teatralnej. Warsztaty przygotowali i prowadzili nauczyciele PMDK (Grażyna Grymuza, Edyta Weremczuk, Eliza Maruszak oraz Dominika Trykacz), a po nich  dzieci musiały zdać egzamin przed publicznością i zaprezentować efekty swojej pracy – wspólny taniec. Tradycją „Otrzęsin” w PMDK jest ślubowanie dobrego wychowania – w tym roku dzieci zaśpiewały je w formie piosenki zapewniając , że „wszyscy tu się szanujemy i nawzajem rozumiemy; każdy wie, jak dobrze zachowywać się” (tekst piosenki autorstwa pani Dominiki Kłębukowskiej-Wąchockiej, nowej nauczycielki Pracowni Inicjatyw Kulturalnych PMDK). Pani Dyrektor i pani Jolanta Grabowska dokonały pasowania na wychowanka PMDK, a na pamiątkę dzieci otrzymały firmowe upominki i udały się na owocowy poczęstunek.

Urszula Bednarczyk