Otwarta Firma po raz trzeci

12 kwietnia, kolejny raz, uczniowie z ZS nr 2 w Lubartowie uhonorowani zostali statuetką dla Najaktywniejszej Szkoły w Polsce. Ogłoszenie wyników odbyło się podczas spotkania online, a nagrody zostały wysłane pocztą. Dodam, że jest czym się szczycić, bowiem nagrodzonych zostało tylko 10 szkół ponadpodstawowych z całego kraju. Statuetka to nagroda w ramach realizacji projektu – „Otwarta firma”, we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Głównym celem projektu było nawiązanie współpracy z lokalnym biznesem. Zaproszono wielu przedstawicieli przedsiębiorstw, którzy dzielili się swoją wiedzą w dziedzinie przedsiębiorczości oraz doświadczeniach w pracy. Spotkania te dostarczyły wielu cennych informacji, które mogą w przyszłości zostać wykorzystane przez uczniów na rynku pracy. Koordynatorem projektu w ZS nr 2 w Lubartowie była pani Iwona Lal – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i działalności gospodarczej w branży informatycznej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom,  którzy zaszczycili nas swoją obecnością i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji programu.

ZS2