Otwarty Konkurs ofert – Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2016 w ramach dotacji z budżetu Gminy Miasta Lubartów dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 11 kwietnia 2016 roku. Więcej na ten temat (ogłoszenie, wzór oferty) pod linkiem: http://www.lubartow.pl/aktualnosci/102275/otwarty_konkurs_ofert_2016_-_przeciwdzialanie_uzaleznieniom_i_patologiom_spolecznym/