Pamięci ks. Szymona Tomaszewskiego

Sebastian Szymczak – uczeń klasy I Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik elektronik współpracował przy organizacji uroczystości patriotycznej odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej działalność księdza Szymona Tomaszewskiego ps. Ojciec Szymon na terenie gminy Firlej. Uroczystość odbyła się 25 października w Kościele Parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju, a jej inicjatorem było koło Historyczne AK z Firleja, którego członkiem jest tata naszego ucznia.

Ksiądz Szymon Tomaszewski w latach 1920 – 1950 był administratorem parafii w Firleju. W czasie okupacji hitlerowskiej pełnił funkcję kapelana IV Rejonu AK Firlej – Luszawa. Był prawdziwym Polakiem, patriotą i kapłanem. W swoim życiu kierował się zawsze ideą miłości do Ojczyzny i do drugiego człowieka. Narażając własne życie przez kilka lat okupacji na terenie parafii w Firleju ukrywał żydowską rodziną Apelbaumów. Dzięki heroicznej postawie księdza Szymona Mojżesz Apelbaum wraz z córką przeżyli wojnę. Już po przejściu na emeryturę ksiądz Szymon Tomaszewski za swoją patriotyczną postawę i działalność konspiracyjną został postawiony przed komunistycznym sądem.

Bardzo cieszy nas piękna, patriotyczna postawa Sebastiana i jego Rodziny, postawa pełna pamięci o lokalnych, niezłomnych bohaterach i szacunku do historii naszej małej Ojczyzny.